Highlights

南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 15 Mar 2019, 09:33 AM

 

下跌股:IOI集团RM4.43支撑

Author:   |    Publish date:


IOI集团(IOICORP,1961,主板种植股)日线股价趋势,于2月21日进入一段调整走势中,陷入一段短期调整趋势时,跌破4.72令吉后,以4.58令吉报收,按日跌15仙或3.17%,近期料会在4.43至4.57令吉间取得应有支撑。

21/2/19行情

闭市:4.58令吉

起落:-15仙

成交量:74,403宗

最高:4.70令吉

最低:4.51令吉

本益比:9.405倍

毛周息率:4.476%

52周最高:4.88令吉

52周最低:4.10令吉

http://www.enanyang.my/news/20190222/下跌股ioi集团rm4-43支撑/

Share this
Labels: IOICORP

Related Stocks

Chart Stock Name Last Change Volume 
IOICORP 4.59 +0.05 (1.10%) 797,100 

  Be the first to like this.
 


 

375  384  489  646 

ActiveGainersLosers
Top 10 Active Counters
 NameLastChange 
 SAPNRG 0.36-0.005 
 SAPNRG-WA 0.145+0.01 
 ORION 0.205+0.015 
 DESTINI 0.34+0.025 
 PUC 0.105-0.005 
 IRIS 0.15+0.01 
 APFT 0.02+0.005 
 ARMADA 0.20+0.01 
 HSI-C3V 0.125+0.02 
 DAYANG 1.62-0.09 
Partners & Brokers