Highlights

南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 24 May 2019, 2:27 PM

 

下跌股:伟特机构RM6.96支撑

Author:   |    Publish date:


伟特机构(VITROX,0097,主板科技股)日线股价趋势,于4月2日进入一段调整走势,陷入一段短期调整趋势时,跌破7.18令吉后,以7.07令吉报收,按日跌11仙或1.53%,近期料会在6.96至7.06令吉间取得应有的支撑。

2/4/19行情

闭市:7.07令吉

起落:-11仙

成交量:3,225宗

最高:7.18令吉

最低:7.01令吉

本益比:31.520倍

毛周息率:0.672%

52周最高:8.52令吉

52周最低:4.85令吉

http://www.enanyang.my/news/20190403/下跌股伟特机构rm6-96支撑/

Share this
Labels: VITROX

Related Stocks

Chart Stock Name Last Change Volume 
VITROX 6.87 +0.02 (0.29%) 151,900 

  Be the first to like this.
 


 

337  189  540  1125 

ActiveGainersLosers
Top 10 Active Counters
 NameLastChange 
 VC-PA 0.06+0.005 
 IMPIANA 0.035-0.005 
 LAMBO 0.06+0.005 
 VC 0.255-0.015 
 HSI-C5J 0.25+0.01 
 HSI-C5H 0.28+0.005 
 SAPNRG 0.295-0.005 
 DAYANG 0.91+0.02 
 EKOVEST 0.7750.00 
 KNM 0.20+0.01 
Partners & Brokers