Highlights

南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 14 Jun 2019, 10:10 AM

 

热门股:游礼发产业上挑RM2.01

Author:   |    Publish date:


游礼发产业(YNHPROP,3158,主板产业股)的日线股价趋势于5月21日显现着一段技术反弹走势,闭市时报1.89令吉,按日涨12仙或6.78%。短期间该股或会上挑1.90-2.01令吉的阻力关口。

21/5/19行情

闭市:1.89令吉

起落:+12仙

成交量:47,108宗

最高:1.90令吉

最低:1.75令吉

本益比:64.068倍

毛周息率:-

52周最高:1.90令吉

52周最低:1.04令吉

http://www.enanyang.my/news/20190522/热门股游礼发产业上挑rm2-01/

Share this
Labels: YNHPROP

Related Stocks

Chart Stock Name Last Change Volume 
YNHPROP 2.02 +0.07 (3.59%) 1,140,500 

  Be the first to like this.
 


 

267  377  497  739 

ActiveGainersLosers
Top 10 Active Counters
 NameLastChange 
 HSI-C5P 0.23+0.005 
 GREATEC 0.90+0.09 
 HSI-H6P 0.32-0.02 
 HSI-C5J 0.14-0.01 
 HSI-H6Q 0.47-0.035 
 EKOVEST 0.835+0.005 
 HSI-H6N 0.195-0.025 
 MYEG 1.39-0.05 
 HPMT 0.44-0.055 
 LAMBO 0.060.00 
Partners & Brokers