Highlights

南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 20 Sep 2019, 10:29 PM

 

下跌股:丰隆银行RM18.66支撑

Author:   |    Publish date:


丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)日线股价趋势,于6月19日进入一段调整走势,陷入一段短期调整趋势时,跌破19.26令吉后,以18.96令吉报收,按日跌30仙或1.56%,近期料会在18.66至18.94令吉间取得应有的支撑。

19/6/19行情

闭市:18.96令吉

起落:-30仙

成交量:5,845宗

最高:19.20令吉

最低:18.90令吉

本益比:14.702倍

毛周息率:2.532%

52周最高:21.66令吉

52周最低:17.56令吉

http://www.enanyang.my/news/20190620/下跌股丰隆银行rm18-66支撑/

Share this
Labels: HLBANK

Related Stocks

Chart Stock Name Last Change Volume 
HLBANK 16.34 -0.04 (0.24%) 399,200 

  Be the first to like this.
 


 

210  290  609  1223 

ActiveGainersLosers
Top 10 Active Counters
 NameLastChange 
 NETX 0.015+0.005 
 ARMADA 0.34+0.01 
 IKHMAS 0.1250.00 
 MNC-PA 0.0350.00 
 HSI-H6S 0.185-0.015 
 FGV 0.93+0.035 
 HSI-H8B 0.365-0.02 
 VSOLAR 0.090.00 
 SCOMIES 0.12+0.005 
 HSI-C7J 0.20+0.005 
Partners & Brokers