RainT
RainT
Summary
Total comments 8356
Past 30 days 14
Past 7 days 11
Today 0
User Comments

Stock: [MAGNUM]: MAGNUM BHD

Jan 24, 2021 11:12 AM | Report Abuse

Stock: [MAGNUM]: MAGNUM BHD

Jan 24, 2021 11:12 AM | Report Abuse

Stock: [MAGNUM]: MAGNUM BHD

Jan 24, 2021 11:10 AM | Report Abuse

Stock: [ECONBHD]: ECONPILE HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:51 PM | Report Abuse

Stock: [ECONBHD]: ECONPILE HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:49 PM | Report Abuse

Stock: [ECONBHD]: ECONPILE HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:47 PM | Report Abuse

Stock: [ECONBHD]: ECONPILE HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:46 PM | Report Abuse

Stock: [ECONBHD]: ECONPILE HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:46 PM | Report Abuse

Stock: [SUNWAY]: SUNWAY BHD

Jan 22, 2021 3:41 PM | Report Abuse

Stock: [TAKAFUL]: SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BHD

Jan 22, 2021 3:39 PM | Report Abuse

Stock: [SERBADK]: SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:38 PM | Report Abuse

Stock: [SERBADK]: SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD

Jan 22, 2021 3:36 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 22, 2021 3:35 PM | Report Abuse

Stock: [HAPSENG]: HAP SENG CONSOLIDATED BHD

Jan 22, 2021 3:32 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 21, 2021 5:08 PM | Report Abuse

Stock: [AEONCR]: AEON CREDIT SERVICE (M) BHD

Jan 21, 2021 12:37 PM | Report Abuse

Stock: [ECONBHD]: ECONPILE HOLDINGS BHD

Jan 20, 2021 6:45 PM | Report Abuse

Stock: [SUPERLN]: SUPERLON HOLDINGS BHD

Jan 20, 2021 4:34 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 20, 2021 4:30 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 20, 2021 2:47 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 20, 2021 2:47 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 20, 2021 2:45 PM | Report Abuse

Stock: [DPIH]: DPI HOLDINGS BERHAD

Jan 20, 2021 2:44 PM | Report Abuse

Stock: [MAGNUM]: MAGNUM BHD

Jan 20, 2021 12:46 PM | Report Abuse

Stock: [MFCB]: MEGA FIRST CORP BHD

Jan 20, 2021 12:41 PM | Report Abuse

Stock: [AEON]: AEON CO (M) BHD

Jan 20, 2021 12:34 PM | Report Abuse

Stock: [GAMUDA]: GAMUDA BHD

Jan 20, 2021 12:30 PM | Report Abuse

Stock: [DIALOG]: DIALOG GROUP BHD

Jan 20, 2021 12:29 PM | Report Abuse

Stock: [TM]: TELEKOM MALAYSIA BHD

Jan 20, 2021 12:28 PM | Report Abuse

Stock: [RHBBANK]: RHB BANK BHD

Jan 20, 2021 12:27 PM | Report Abuse

Stock: [IHH]: IHH HEALTHCARE BHD

Jan 20, 2021 12:24 PM | Report Abuse

Stock: [IHH]: IHH HEALTHCARE BHD

Jan 20, 2021 12:23 PM | Report Abuse

Stock: [KAWAN]: KAWAN FOOD BHD

Jan 19, 2021 7:18 PM | Report Abuse

Stock: [KAWAN]: KAWAN FOOD BHD

Jan 19, 2021 7:17 PM | Report Abuse

Stock: [TENAGA]: TENAGA NASIONAL BHD

Jan 19, 2021 7:12 PM | Report Abuse

Stock: [INNATURE]: INNATURE BERHAD

Jan 19, 2021 7:07 PM | Report Abuse

Stock: [DPHARMA]: DUOPHARMA BIOTECH BHD

Jan 19, 2021 7:04 PM | Report Abuse

Stock: [DPHARMA]: DUOPHARMA BIOTECH BHD

Jan 19, 2021 7:02 PM | Report Abuse

Stock: [MFCB]: MEGA FIRST CORP BHD

Jan 19, 2021 6:48 PM | Report Abuse

Stock: [AIMFLEX]: I-STONE GROUP BERHAD

Jan 17, 2021 7:11 PM | Report Abuse

Stock: [VS]: V.S INDUSTRY BHD

Jan 15, 2021 3:28 PM | Report Abuse

Stock: [GKENT]: GEORGE KENT MALAYSIA BHD

Jan 15, 2021 3:26 PM | Report Abuse

Stock: [GKENT]: GEORGE KENT MALAYSIA BHD

Jan 15, 2021 3:21 PM | Report Abuse

Stock: [MRDIY]: MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD

Jan 13, 2021 7:19 PM | Report Abuse

Stock: [DPIH]: DPI HOLDINGS BERHAD

Jan 13, 2021 7:17 PM | Report Abuse

Stock: [SUPERLN]: SUPERLON HOLDINGS BHD

Jan 13, 2021 6:03 PM | Report Abuse

Stock: [SUPERLN]: SUPERLON HOLDINGS BHD

Jan 13, 2021 6:02 PM | Report Abuse

Stock: [PANAMY]: PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BHD

Jan 13, 2021 5:56 PM | Report Abuse

Stock: [GENTING]: GENTING BHD

Jan 13, 2021 5:55 PM | Report Abuse

Stock: [GENTING]: GENTING BHD

Jan 13, 2021 5:55 PM | Report Abuse

Page < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >