Update

PEMEGANG SAHAM KJTS LULUS SEMUA RESOLUSI DALAM AGM

MHAB1990
Publish date: Fri, 07 Jun 2024, 07:22 PM

PEMEGANG SAHAM KJTS LULUS SEMUA RESOLUSI DALAM AGM

Pemegang Saham Meluluskan Dividen Satu Peringkat Pertama Dan Terakhir dan Isyarat Keyakinan Teguh pada Masa Depan Syarikat


KUALA LUMPUR, 7 JUN 2024 KJTS Group Berhad (“KJTS” atau “Syarikat”), penyedia perkhidmatan sokongan bangunan di Malaysia, Thailand dan Singapura, mengumumkan kelulusan kesemua enam resolusi yang dibentangkan pada Mesyuarat Agung Tahunan keduanya. (“AGM”). Ini termasuk kelulusan pembayaran dividen satu peringkat pertama dan terakhir sebanyak 0.236 sen sesaham biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 (“TK2023”).

 


AGM yang diadakan pada 7 Jun 2024, dengan pemegang saham meluluskan resolusi merangkumi pelbagai aspek bagi memastikan kelancaran operasi syarikat. Ini termasuk pemilihan semula pengarah, pengisytiharan dividen, dan kuasa untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham.

KJTS mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pemegang saham atas kepercayaan dan sokongan padu mereka. Kelulusan dividen mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan nilai kepada pemegang saham kami sambil mengekalkan tumpuan kami pada pertumbuhan dan kecemerlangan operasi. Syarikat komited untuk mengekalkan komunikasi yang telus dan konsisten dengan pemegang kepentingannya dan bersedia untuk kejayaan dan pertumbuhan berterusan pada tahun-tahun akan datang.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment