Update

PENYELESAIAN HUTANG DAN KELULUSAN PEMEGANG SAHAM ASAS PENGUKUHAN SYARIKAT

MHAB1990
Publish date: Mon, 29 Jan 2024, 06:26 PM

PENYELESAIAN HUTANG DAN KELULUSAN PEMEGANG SAHAM ASAS PENGUKUHAN SYARIKAT

Penyelesaian Subsidiari dengan KTIMB Diutamakan Diikuti dengan Kelulusan Pemegang Saham untuk Pengumpulan Dana


PETALING JAYA, 29 JANUARI 2024 – Bintai Kinden Corporation Berhad ("BKCB" atau "Syarikat"; Bursa: BINTAI, 6998), pakar perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal ("M&E"), pengilang peranti perubatan dan pengendali kemudahan, gembira untuk mengumumkan dua perkembangan kritikal yang menekankan kemajuan strategik Syarikat ke arah daya tahan kewangan dan daya hidup operasi.

Dalam satu langkah penting ke hadapan, selepas berbulan-bulan dan perbincangan yang berlarutan, anak syarikat milik penuh BKCB, Optimal Property Management Sdn Bhd (“OPM”), telah menerima Cadangan Penyelesaian Interim (ISP) dengan Kolej Teknologi Islam Melaka Berhad (“KTIMB”) dengan berkenaan dengan hutang mungkir dan tertunggak sebanyak RM 58.6 juta pada Disember 2023. Perjanjian penting ini memerlukan pembayaran segera sebanyak RM1.5 juta kepada OPM menjelang 30 Januari 2024, dan siri ansuran enam bulanan RM 250,000 sebulan berjumlah tambahan RM1.5 juta dari Januari hingga Jun 2024.

Di samping itu, sebagai sebahagian daripada syarat ISP, KTIMB telah bersetuju untuk bekerjasama dan memuktamadkan penyelesaian muktamad dengan OPM selewat-lewatnya pada 31 Mei 2024, dengan menilai tiga pilihan, iaitu penamatan perjanjian pemegang konsesi semasa (“CA”), kemungkinan pengambilalihan OPM oleh KTIMB atau entiti yang ditetapkan pada penilaian yang dipersetujui atau penstrukturan semula hutang dan caj berkaitan CA yang belum dijelaskan.

Tidak berkaitan, Syarikat juga berbesar hati untuk mengumumkan kelulusan oleh para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) hari ini mengenai cadangan penempatan persendirian sehingga 281.5 juta saham biasa baharu, berjumlah 30.0% daripada jumlah saham yang diterbitkan. Pengendorsan ini adalah bukti keyakinan para pemegang saham terhadap hala tuju strategik Syarikat dan keupayaan pengurusan Syarikat untuk mengemudi BKCB ke arah pertumbuhan dan kemampanan.


Datuk Tay Chor Han, Pengarah Urusan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif BKCB


Datuk Tay Chor Han, Pengarah Urusan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif BKCB, menyatakan semangatnya, “Kelulusan EGM hari ini dan ISP dengan KTIMB merupakan satu lagi perkembangan penting bagi Kumpulan BKCB. Walaupun yang kedua mengesahkan lagi kesahihan CA oleh OPM, kelulusan pemegang saham menunjukkan kepercayaan pemegang saham terhadap hala tuju kami. Memandangkan pengurusan baharu terus memacu Kumpulan BKCB ke hadapan, langkah-langkah ini perlu dalam meletakkan asas yang kukuh bagi kestabilan kewangan BKCB serta pertumbuhan dan kestabilan masa depan.”

BKCB kekal komited untuk melibatkan diri dengan semua pihak berkepentingan bagi meningkatkan kedudukan Syarikat dan menyampaikan nilai kepada pemegang saham dan pemegang kepentingan dalam jangka panjang.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment