Update

Semua Resolusi AGM DC Healthcare Diluluskan

MHAB1990
Publish date: Tue, 11 Jun 2024, 07:01 PM

Semua Resolusi AGM DC Healthcare Diluluskan

Kumpulan untuk Fokus pada Pertumbuhan Mampan untuk Terus Menyampaikan Nilai kepada Pemegang Saham


KUALA LUMPUR, 11 JUN 2024 DC Healthcare Holdings Berhad ("DC Healthcare" atau "Kumpulan"), penyedia perkhidmatan perubatan estetik yang mengkhusus dalam penyediaan prosedur bukan invasif dan invasif minimum, dengan sukacitanya mengumumkan kejayaan menyelesaikan Mesyuarat Agung Tahunan Kedua (“AGM”) yang diadakan secara maya pada 11 Jun 2024. AGM telah dijalankan melalui kemudahan Penyertaan Jauh dan Pengundian, membolehkan para pemegang saham mengambil bahagian secara aktif dan mengundi mereka pada resolusi penting.

Semasa AGM, para pemegang saham meluluskan semua resolusi termasuk penerimaan pakai Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2023. Resolusi utama yang diluluskan juga melibatkan pemilihan semula pengarah, pengesahan yuran pengarah, dan pelantikan semula Tetuan Moore Stephens Associates PLT sebagai juruaudit Syarikat.


Dr. Chong Tze Sheng, Pengarah Urusan DC Healthcare


Dr. Chong Tze Sheng, Pengarah Urusan DC Healthcare melahirkan rasa terima kasihnya kepada para pemegang saham, berkata, "Kami amat berterima kasih atas sokongan berterusan dan kepercayaan pemegang saham kami terhadap kami. AGM ini bukan sahaja mencerminkan komitmen kami terhadap ketelusan dan tadbir urus korporat yang teguh tetapi juga menetapkan laluan untuk inisiatif strategik kami yang bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan dan mengembangkan kehadiran pasaran kami sambil kami bergerak ke hadapan, kami tetap berdedikasi untuk memanfaatkan kekuatan kami untuk memacu pertumbuhan yang mampan dan memberikan nilai kepada semua pemegang kepentingan kami."

Memandang ke hadapan, DC Healthcare berdedikasi untuk mengukuhkan kedudukannya dalam sektor estetika perubatan dengan melaksanakan strategi perniagaan tertumpu. Ini termasuk memperluaskan klinik kami ke seluruh Malaysia Selatan dan Utara, merekrut kakitangan berkemahiran tinggi dan berpengalaman, dan terus meningkatkan peralatan perubatan dengan teknologi terkini untuk menyokong pertumbuhan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Kumpulan kekal optimistik tentang masa depannya, disokong oleh kelebihan daya saing yang sangat sesuai untuk memacu pertumbuhan yang mampan dalam pasaran yang dinamik.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment