Update

Bintai Kinden Bersetuju Cadangan Penyelesaian Hutang Windsor Serdang Dan Mencapai Penyelesaian Dengan Axbena

MHAB1990
Publish date: Fri, 15 Sep 2023, 09:10 AM

BINTAI KINDEN BERSETUJU CADANGAN PENYELESAIAN HUTANG WINDSOR SERDANG DAN MENCAPAI PENYELESAIAN DENGAN AXBENA

Bintai Kinden menandakan ini sebagai langkah positif ke hadapan kerana status PN17 sebagai penyelesaian dengan Windsor Serdang dan Axbena menjanjikan kelegaan kewangan


PETALING JAYA (14 SEPTEMBER 2023) – Bintai Kinden Corporation Berhad ("Bintai Kinden" atau "Syarikat"; Bursa: BINTAI, 6998), pakar perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal (“M&E”), telah diklasifikasikan sebagai terjejas penerbit tersenarai menurut Perenggan 2.1(f) Nota Amalan 17 (“PN17”) keperluan penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”), kini telah memeterai perjanjian utama dengan Windsor Serdang Sdn. Bhd. Ltd. ("WSSB"). Perjanjian itu bertujuan untuk menghapuskan semua hutang tertunggak daripada Serdang Baru Properties Sdn. Bhd. Ltd. ("SBPSB") yang terhutang kepada Kejuruteraan Bintai Kindergarten Sdn. Bhd. Ltd. (“KBKSB”), sebahagian daripada Bintai Kinden.

Perjanjian itu mudah tetapi penting. WSSB telah bersetuju untuk membuat pembayaran awal sebanyak RM3,000,000 selewat-lewatnya pada 13 September 2023, kepada pihak berkepentingan yang diberi kuasa secara tidak boleh ditarik balik untuk melepaskan kepada KBKSB tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Berikutan itu, WSSB akan membayar tambahan RM20,500,000, ditambah RM500,000 lagi untuk menampung kos guaman, dalam tempoh lapan bulan akan datang. Semua ini diperincikan dalam perjanjian yang akan dimuktamadkan tidak lama lagi.

Pengarah Urusan Bintai Kinden, Datuk Tay Chor Han


Datuk Tay Chor Han, Pengarah Urusan Bintai Kinden berkata, “Perjanjian ini lebih daripada transaksi kewangan; ia merupakan peristiwa penting dalam perjalanan Bintai Kinden ke arah kestabilan dan pertumbuhan kewangan yang lebih baik. Dengan menangani isu hutang yang berlarutan ini, kami bukan sahaja mengimbangi buku — kami juga membina asas yang lebih kukuh untuk peluang masa depan dan penciptaan nilai untuk pemegang saham kami. Ia pada asasnya adalah langkah pertama daripada banyak langkah yang perlu ditingkatkan daripada klasifikasi PN17 kami.”

Sementara itu, Axbena Sdn. Bhd. Ltd. (“Axbena”) telah memfailkan Notis Pemberhentian berkenaan dengan Writ Saman terhadap anak syarikat Bintai Kinden, Johnson Medical International Sdn. Bhd. Ltd. (“JMI”) untuk ganti rugi tercair dan pasti sebanyak RM27,702,000 tanpa kos dan tanpa kebebasan untuk memfailkan semula. Pada masa yang sama, JMI telah memberi notis untuk menarik balik proses adjudikasi untuk menuntut tuntutan kemajuan yang tidak dibayar, jumlah pengekalan, caj penyelenggaraan dan faedah yang ditanggung untuk jumlah keseluruhan RM1,732,133 terhadap Axbena sebagai sebahagian daripada penyelesaian secara baik.

Kedua-dua penyelesaian hutang datang pada masa yang strategik untuk Bintai Kinden sambil kami mengharungi kerumitan pasaran yang sedang berkembang. Dengan menghapuskan beban kewangan ini, kami dibebaskan untuk mengejar peluang baharu secara agresif dan melabur dalam bidang perniagaan kami yang sedia ada. Ini mengukuhkan kedudukan semasa kami dan menyediakan kecairan yang diperlukan untuk memanfaatkan saluran pertumbuhan masa hadapan. Ringkasnya, ini bukan sekadar manuver kewangan; Ia merupakan langkah transformatif yang membuka jalan kepada bab pertumbuhan dan penciptaan nilai Bintai Kinden seterusnya.

Kesimpulannya, hasil penyelesaian yang akan datang adalah lebih daripada sekadar bantuan kewangan segera untuk Bintai Kinden. Dana ini adalah penting untuk menstruktur semula kemudahan perbankan kami, satu langkah yang perlu dan penting ke arah kejayaan melaksanakan pelan penyusunan PN17 Syarikat. Ini bukan sahaja meningkatkan kedudukan kewangan Bintai Kinden tetapi juga meletakkan asas untuk kestabilan dan pertumbuhan kewangan jangka panjang.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment