Update

Malaysia Genomics Meterai Dua MOA dengan USM, Bersedia Membongkar Rahsia Genetik dan Sejarah Sejarah Wanita Pulau Pinang

MHAB1990
Publish date: Wed, 13 Mar 2024, 03:21 PM

Malaysia Genomics Meterai Dua MOA dengan USM, Bersedia Membongkar Rahsia Genetik dan Sejarah Sejarah Wanita Pulau Pinang

Kajian Kolaboratif Membongkar Genetik Wanita Pulau Pinang dan Menentukan Usia Rangka Purba


PETALING JAYA, 13 MAC 2024 Malaysian Genomics Resource Centre Berhad (“MGRC” atau “Kumpulan”), pakar genomik dan biofarmaseutikal terkemuka, dengan sukacitanya mengumumkan dua perjanjian kerjasama penyelidikan penting dengan Universiti Sains Malaysia ("USM"), Malaysia universiti penyelidikan utama yang terkenal dengan komitmen mereka untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan.


L-R: Encik Mohammad Hasni bin Ibrahim, Independent Non-Executive Director of MGRC, Encik Mohamad Ruzaini bin Hamzah, Independent Non-Executive Director of MGRC, Encik Muhammad Badri bin Hussin, Chief Operating Officer of MGRC, Dr Arshana Amin, Lab Manager of MGRC Genomics, Prof Dr Stephen Chia, Director of Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Noor Azri bin Dato’ Sri Noor Azerai, Executive Chairman of Malaysian Genomics, Prof Dr Wan Rosli Wan Ishak, Dean of School of Health Sciences, Assoc. Prof. Dr. Edinur Hisham Atan, Principal Investigator for The Genetics of Penang Woman Project, Dr. Suresh A/l Narayanen, Principal Investigator for Determining the Age of the Ancient Penang Woman Skeleton using AMS Dating Project, and Dr Nasha Rodziadi Khaw, Senior Lecturer of USM
(L-R): 
Encik Mohammad Hasni bin Ibrahim, Independent Non-Executive Director of MGRC, Encik Mohamad Ruzaini bin Hamzah, Independent Non-Executive Director of MGRC, Encik Muhammad Badri bin Hussin, Chief Operating Officer of MGRC, Dr Arshana Amin, Lab Manager of MGRC Genomics, Prof Dr Stephen Chia, Director of Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Noor Azri bin Dato’ Sri Noor Azerai, Executive Chairman of Malaysian Genomics, Prof Dr Wan Rosli Wan Ishak, Dean of School of Health Sciences, Assoc. Prof. Dr. Edinur Hisham Atan, Principal Investigator for The Genetics of Penang Woman Project, Dr. Suresh A/l Narayanen, Principal Investigator for Determining the Age of the Ancient Penang Woman Skeleton using AMS Dating Project, and Dr Nasha Rodziadi Khaw, Senior Lecturer of USM


Perjanjian pertama memberi tumpuan kepada penerokaan genetik Penang Woman melalui kajian mendalam yang bertujuan untuk mengekstrak dan menganalisis bahan genetik daripada spesimen Penang Woman. Di bawah kerjasama ini, USM akan menyediakan bahan genetik dan bantuan teknikal untuk penjujukan DNA, manakala MGRC Therapeutics (“MGRCT”) akan menjalankan pengekstrakan DNA genomik dan penjujukan genom keseluruhan menggunakan bahan yang diekstrak, serta menyediakan sokongan pembiayaan. Kerjasama itu merangkumi tanggungjawab bersama termasuk penyediaan laporan penyelidikan akhir, perkongsian pengetahuan, dan mengarang bersama penerbitan semakan rakan berdasarkan penemuan penyelidikan.

Selari dengan ini, perjanjian kedua telah diwujudkan untuk menentukan umur rangka Wanita Pulau Pinang purba menggunakan teknik Pentarikhan Spektrometri Jisim Accelerator (“AMS”), di samping menjalankan pentarikhan Pencahayaan Terransang Optik pada tembikar Guar Kepah. Untuk projek ini, USM akan memanfaatkan kepakaran dating AMS mereka, dengan MGRCT menyediakan sokongan pembiayaan. Kedua-dua pihak akan terlibat dalam analisis data, tafsiran dan pengarang bersama manuskrip untuk penerbitan semakan rakan sebaya, menyumbang secara signifikan kepada pemahaman sejarah manusia di rantau ini.

Kerjasama ini berlatarbelakangkan data genetik bermaklumat terhad daripada Orang Asli purba Sunda dan Sahul, dua kawasan daratan prasejarah yang telah menarik minat para saintis dan ahli sejarah. Penemuan Wanita Pulau Pinang baru-baru ini, yang ditemui di Guar Kepah, Kepala Batas, Pulau Pinang pada April 2017, memberikan peluang unik untuk meluaskan liputan sampel dan mendalami pemahaman tentang susunan genetik dan konteks sejarah penduduk purba di rantau ini.


Azri Azerai, Pengerusi Eksekutif Malaysian Genomics


Azri Azerai, Pengerusi Eksekutif Malaysian Genomics menyatakan keghairahan mengenai kerjasama itu, dengan menyatakan, "Kolaborasi penyelidikan dengan USM ini bukan hanya untuk menyelidiki masa lalu; ia mewakili penumpuan yang menarik dalam sejarah, sains, dan teknologi. Dengan mendedahkan genetik dan sejarah naratif Penang Woman, kami bukan sahaja menyumbang kepada komuniti akademik dan saintifik tetapi juga meningkatkan kesedaran jenama dan kehebatan teknikal MGRC. Penerokaan ke dalam yang tidak diketahui ini menggariskan komitmen kami untuk menolak sempadan perkara yang mungkin dalam genomik dan biofarmaseutikal."


Prof. Dr. Edinur Hisham Atan, Penyiasat Utama bagi Projek Genetik Wanita Pulau Pinang
Prof. Dr. Edinur Hisham Atan, Penyiasat Utama bagi Projek Genetik Wanita Pulau Pinang


Prof. Dr. Edinur Hisham Atan, Penyiasat Utama bagi Projek Genetik Wanita Pulau Pinang berkata, “Penyiasatan sejarah manusia di Semenanjung Malaysia telah dihadkan oleh kekurangan data genomik bermaklumat daripada tinggalan purba dari rantau ini. Ia menjadi lebih sukar kerana campuran genetik yang meluas dalam keturunan orang asli purba seperti Orang Asli Semang dan Proto-Melayu. Oleh itu, pembinaan semula sejarah penduduk yang lebih baik di Semenanjung Malaysia memerlukan pemulihan jujukan genom nuklear purba, seperti yang dicadangkan di sini untuk Penang Woman. Ini melengkapkan analisis DNA kami yang terdahulu dan sedia ada bagi sampel manusia moden dan purba di Semenanjung Malaysia dan rantau Asia Pasifik.”


Dr Suresh A/l Narayanen, Penyiasat Utama Penentuan Umur Rangka Wanita Pulau Pinang Purba menggunakan Projek Temu janji AMS
Dr Suresh A/l Narayanen, Penyiasat Utama Penentuan Umur Rangka Wanita Pulau Pinang Purba menggunakan Projek Temu janji AMS


Dr Suresh A/l Narayanen, Penyiasat Utama Penentuan Umur Rangka Wanita Pulau Pinang Purba menggunakan Projek Temu janji AMS berkata, “Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM mengalu-alukan perjanjian kerjasama penyelidikan dengan MGRCT dalam mengkaji rangka Wanita Pulau Pinang dan tembikar tembikar. dari tapak arkeologi Gua Kepah. Perjanjian itu membolehkan penyelidik dari USM dan MGRCT bekerjasama dan meneroka pendekatan saintifik baharu dalam meneliti bahan arkeologi, khususnya tinggalan manusia. Di samping itu, penyelidikan mengenai tembikar tembikar akan memberikan pemahaman saintifik baharu dan naratif sejarah mengenai teknologi dan budaya purba masyarakat Guar Kepah. Kami berharap kerjasama ini akan diteruskan pada masa hadapan untuk mempromosikan dan menggalakkan penyelidikan saintifik dalam genetik dan arkeologi.”                  

Dengan kerjasama penyelidikan terobosan ini, MGRC Therapeutics dan USM bersedia untuk memberi sumbangan besar kepada bidang genetik dan arkeologi, memberi penerangan tentang sejarah purba Malaysia dan rakyat negara ini.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment