Update

BETAMEK CATAT PERTUMBUHAN KUKUH DALAM PBT KEPADA RM26.4 JUTA UNTUK TK2024 BERIKUTAN RANCANGAN PELUASAN YANG BERJAYA

MHAB1990
Publish date: Fri, 24 May 2024, 05:45 PM

BETAMEK CATAT PERTUMBUHAN KUKUH DALAM PBT KEPADA RM26.4 JUTA UNTUK TK2024 BERIKUTAN RANCANGAN PELUASAN YANG BERJAYA

Pemerolehan Strategik dan Kedudukan Penerokaan Baharu Betamek dalam Tinjauan Teguh untuk TK2025


RAWANG, 24 MEI 2024Betamek Berhad ("Betamek" atau "Syarikat"), Pengeluar Reka Bentuk Asal ("ODM") dan peneraju dalam perkhidmatan pembuatan elektronik ("EMS") untuk industri automotif, dengan sukacitanya mengumumkan keputusan kewangan suku keempat bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2024 (“TK2024 S4”) dengan merekoddkan  Keuntungan Sebelum Cukai (“PBT”) sebanyak RM26.40 juta bagi tahun (“TK2024”).Untuk TK2024 S4, Betamek mencapai hasil sebanyak RM56.0 juta dan PBT sebanyak RM5.6 juta. Prestasi ini didorong terutamanya oleh segmen produk audio dan visual kenderaan, yang menyumbang RM43.5 juta atau 77.61% daripada jumlah hasil, manakala bakinya disumbangkan oleh segmen aksesori kenderaan.

Pada asas tahun ke tahun, pendapatan Betamek untuk TK2024 berjumlah RM222.0 juta, berbanding RM205.7 juta pada tahun kewangan yang sama (“TK2023”), mencerminkan peningkatan sebanyak 7.93%. Segmen produk audio dan visual kenderaan merupakan pemacu utama, menyumbang RM173.7 juta atau 78.22% daripada jumlah hasil, di mana hasil Syarikat diperoleh sepenuhnya daripada pelanggan Malaysia. PBT TK2024 meningkat kepada RM26.4 juta daripada RM22.4 juta pada tahun sebelumnya, peningkatan sebanyak 17.72%, menunjukkan permintaan kukuh untuk produk dan komponen elektronik automotif Betamek.

Untuk S4 TK2024, hasil Kumpulan menurun sedikit sebanyak RM3.2 juta atau 5.42% berbanding suku sebelumnya (“S3 TK2024”), terutamanya disebabkan oleh cuti perayaan yang panjang yang mengurangkan hari produktif untuk pengeluaran kenderaan. Segmen produk audio dan visual kenderaan menjana RM43.5 juta pada TK2024 S4, turun daripada RM45.9 juta pada TK2024 S3, manakala segmen aksesori kenderaan menyaksikan penurunan sedikit daripada RM13.4 juta kepada RM12.5 juta.

Margin Keuntungan Kasar (“GP”) untuk Q4 ialah 14.89%, sedikit penurunan daripada 15.51% pada suku sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh kelemahan berterusan Ringgit Malaysia (“MYR”) berbanding Dolar AS (“USD”) . Margin PBT juga menurun kepada 9.98% daripada 11.72% pada Q3, dipengaruhi oleh pengurangan margin GP dan peningkatan perbelanjaan operasi.

Memandang ke hadapan, Persatuan Automotif Malaysia (“MAA”) mengunjurkan Jumlah Volum Industri (“TIV”) sebanyak 740,000 unit untuk 2024, menunjukkan permintaan yang mampan walaupun terdapat ketidaktentuan ekonomi. Sokongan kerajaan Malaysia untuk sektor kenderaan elektrik dijangka memacu pengeluaran dan menarik pelaburan, memupuk pertumbuhan industri. Betamek menjangkakan FY2025 yang dinamik, disokong oleh usaha sama baru-baru ini dengan Shenzen Zhonghong Technology Co., Ltd., (“Shenzen Zhonghong Technology”) yang bertujuan untuk menembusi pasaran baharu ASEAN dengan sistem bantuan pemandu termaju (“ADAS”) dan penyelesaian kokpit pintar. Pengambilalihan strategik Sanshin (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Sanshin Malaysia”) akan mempelbagaikan pangkalan pelanggan Kumpulan dan mengembangkan jejak antarabangsanya, meningkatkan penawaran produk dan jangkauan pasaran Betamek.


Muhammad Fauzi Bin Abd Ghani, Pengarah Eksekutif Betamek


Encik Muhammad Fauzi Abd Ghani, Pengarah Eksekutif Betamek mengulas keputusan: "Prestasi kami pada TK2024 menggariskan daya tahan Betamek dan visi strategik di tengah-tengah cabaran pasaran. Pengambilalihan Sanshin Malaysia dan usaha sama kami dengan Shenzen Zhonghong Technology menandakan pencapaian penting yang akan memacu strategi pertumbuhan kami pada TK2025. Kami kekal komited terhadap inovasi dan kecemerlangan, dan kami yakin langkah strategik ini akan mengukuhkan kedudukan pasaran kami dan memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang kepentingan kami."

Bagi TK2024, Betamek mengisytiharkan jumlah dividen sebanyak tiga sen sesaham, berjumlah RM13.5 juta.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment