Update

PROPEL GLOBAL REKOD 43.3% PERTUMBUHAN HASIL UNTUK S2 TK2024

MHAB1990
Publish date: Mon, 26 Feb 2024, 06:55 PM

PROPEL GLOBAL REKOD  43.3% PERTUMBUHAN HASIL UNTUK S2 TK2024

Meneroka Pasaran Dinamik,

Mendorong Pertumbuhan Hasil Glob al dengan Kepelbagaian Strategik


KUALA LUMPUR, 26 FEBRAURI 2024PROPEL GLOBAL BERHAD ("Propel Global" atau "Kumpulan"), penyedia perkhidmatan minyak dan gas (“O&G”), hari ini mengumumkan pencapaian kewangan bagi suku kedua tahun fiskal 2024 (“ S2 TK2024”)dengan menjana hasil sebanyak RM35.1 juta, menandakan peningkatan 43.3% yang memberangsangkan daripada RM24.5 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya (“Q2 TK2023”), di tengah-tengah dinamik pasaran yang berkembang.

Keuntungan sebelum cukai ("PBT") Kumpulan untuk S2 TK2024 berjumlah RM0.9 juta, berbanding PBT sebanyak RM2.6 juta pada S2 TK2023.Prestasi suku ini menunjukkan penjajaran semula strategik dan penyelarasan operasi yang sedang dijalankan dalam Kumpulan. Inisiatif ini, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan ketangkasan merentasi pelbagai segmen Propel Global, merupakan langkah penting dalam usaha berterusan Kumpulan untuk menyesuaikan diri dan berkembang maju dalam landskap pasaran yang dinamik.

Segmen O&G kekal sebagai bahagian penting dalam portfolio pelbagai Propel Global, mencapai pertumbuhan hasil yang ketara kepada RM18.5 juta pada S2 TK2024, meningkat daripada RM11.5 juta pada S2 TK2023. Peningkatan hasil ini mencerminkan prestasi mantap segmen dan kejayaan pengenalan perkhidmatan baharu, terutamanya dalam kerja-kerja kejuruteraan dan teknikal, yang telah diterima baik di pasaran. Sektor O&G terus menyesuaikan diri dengan dinamik pasaran, dengan keuntungan sebelum cukai segmen berjumlah RM1.6 juta, menunjukkan usaha berterusan untuk mengoptimumkan penawaran perkhidmatan dan kecekapan operasi.

Selaras dengan itu, segmen Perkhidmatan Teknikal (“TS”) menyaksikan pendapatan meningkat kepada RM15.6 juta pada S2 TK2024, berbanding RM13.0 juta pada S2 TK2023, menunjukkan kapasiti segmen untuk mendapatkan dan melaksanakan projek utama. Sumbangan segmen TS kepada keuntungan Kumpulan ialah RM0.2 juta dalam PBT, mencerminkan keupayaan segmen untuk mengekalkan prestasi yang stabil di tengah-tengah penyiapan projek tertentu. Apabila segmen bergerak ke hadapan, ia bersedia untuk meneroka peluang baharu dan melibatkan diri dalam projek strategik yang sejajar dengan objektif pertumbuhan Propel Global yang lebih luas.

Suku tersebut juga menandakan pencapaian strategik dengan pengenalan segmen ICT, memasukkan tambahan RM1 juta ke dalam aliran pendapatan Kumpulan dan mempamerkan permulaan yang memberangsangkan dengan PBT sebanyak RM0.5 juta. Usaha baharu ini menandakan pendekatan pemikiran ke hadapan Propel Global, memanfaatkan potensi transformasi digital yang semakin berkembang dalam sektor tenaga.

Pada perbandingan suku ke suku, Propel Global menunjukkan daya tahan operasi dan keberkesanan strategik, dengan peningkatan ketara dalam PBT daripada RM0.864 juta pada suku sebelumnya (“Q1 TK2024”) kepada RM0.935 juta pada Q2 TK2024. Ini menunjukkan peningkatan yang membanggakan sebanyak 8.2%, menekankan keupayaan Kumpulan untuk mengharungi cabaran pasaran dan memanfaatkan inisiatif strategik untuk pertumbuhan yang mampan.


Angeline Lee Pengarah Eksekutif Kumpulan/ Ketua Pegawai Eksekutif


Pengarah Eksekutif / Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Propel Global Angeline Lee berkata, "Prestasi kami pada Q2 TK2024 adalah bukti pendekatan dinamik Propel Global dan komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap pertumbuhan, walaupun dalam landskap pasaran yang kompleks. Pengenalan perkhidmatan baharu dan pelancaran segmen ICT kami adalah penting dalam perjalanan kami ke arah menerajui transformasi digital dalam sektor tenaga."

Beliau menambah, "Dengan tumpuan yang jelas pada masa depan, Propel Global bersedia untuk merebut peluang yang dibentangkan oleh Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional (“NETR”) dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Kepakaran kami yang pelbagai merentas O&G, perkhidmatan teknikal , ICT dan pembinaan meletakkan kami secara unik untuk berinovasi dan menyumbang kepada aspirasi pembangunan mampan Malaysia. Kami teruja dengan kemungkinan yang akan datang dan kekal komited untuk menyampaikan nilai yang luar biasa kepada pemegang kepentingan kami."

Selaras dengan visi strategik Kumpulan, Propel Global meluaskan ufuk merentasi segmen utama termasuk minyak dan gas, perkhidmatan teknikal, ICT, dan pembinaan, disokong oleh komitmen Kumpulan terhadap pertumbuhan yang mampan dan inovatif. Dengan tumpuan pada kecemerlangan kejuruteraan, transformasi digital dan penyelesaian tenaga yang lebih bersih, Propel Global bersedia untuk mengemudi dinamik pasaran yang semakin berkembang dan memanfaatkan peluang yang muncul, memastikan penjajaran kami dengan peralihan tenaga Malaysia dan matlamat pembangunan mampan.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment