Update

Prestasi TK2023 Hektar REIT: Pertumbuhan Cemerlang dalam Penghunian dan Perolehan Sewa Positif

MHAB1990
Publish date: Thu, 22 Feb 2024, 08:53 PM

Prestasi TK2023 Hektar REIT: Pertumbuhan Cemerlang dalam Penghunian dan Perolehan Sewa Positif


  • Mencapai Hasil RM111.5 juta dan Pendapatan Bersih Realisasi RM25.1 juta
  • Hasil Dividen Tinggi sebanyak 7.7%
  • Nisbah gear bertambah baik kepada 42.8%, menekankan kestabilan kewangan
  • Peningkatan dalam penilaian portfolio Hektar REIT sebanyak RM26.6 juta


Kuala Lumpur, 22 FEBRUARI 2024 Hektar Asset Management Sdn. Bhd., dengan sukacitanya mengumumkan keputusan tahun tahunan Hektar REIT bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 (“TK2023”), REIT berjaya mencatatkan hasil sebanyak RM111.5 juta, berbanding RM117.5 juta yang dicapai tahun sebelumnya.

Walaupun terdapat penurunan kecil dalam hasil, Harta Bersih (NPI) sebanyak RM60.0 juta dicatatkan lebih tinggi sebanyak 2% daripada tahun sebelumnya. Hasilnya terutamanya disebabkan oleh strategi pencampuran semula kedudukan dan penyewaan yang sedang dijalankan di Subang Parade dan usaha pengoptimuman kos yang meluas yang dijalankan sepanjang tahun.

Dengan Pendapatan Bersih Direalisasikan sebanyak RM25.1 juta, Hektar REIT mengisytiharkan sejumlah 5.0 sen agihan pendapatan seunit (“DPU”) untuk TK2023. Berdasarkan harga penutup RM0.65 pada 29 Disember 2023, DPU tahunan bagi tahun tersebut mewakili hasil pengagihan sebanyak 7.7%.

Ini adalah bukti asas kukuh Hektar REIT dan komitmen berterusan untuk memberikan pulangan yang menarik kepada pemegang unit Hektar REIT.

Nilai Aset Bersih (“NAB”) seunit untuk TK2023 selepas pengagihan pendapatan adalah pada RM1.13 dengan diskaun kepada NAB sebanyak 42.7%. Secara keseluruhannya, penilaian pasaran portfolio Hektar meningkat sebanyak RM26.6 juta pada 2023. Keputusan positif disokong oleh prestasi portfolio yang kukuh, khususnya daripada aset di luar Lembah Klang.

Prestasi Portfolio TK2023

Pada TK2023, Hektar REIT menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dalam keseluruhan penghunian portfolio, mencapai 86.7%. Setiap hartanah dalam portfolio kami mempamerkan prestasi yang mantap, dengan Mahkota Parade menawarkan kadar penghunian 94%, Kulim Central mencapai hampir 97%, dan Wetex Parade menghampiri 98%. Melalui strategi pengurusan yang berkesan, kami menarik dan mengekalkan 212 penyewa baharu dan sedia ada, merangkumi 28.65% daripada jumlah Kawasan Boleh Disewa Bersih (NLA), bersamaan dengan 581,802 kaki persegi. Langkah pemajakan proaktif ini bersedia untuk meningkatkan campuran penyewaan, meletakkan REIT untuk jangkaan pertumbuhan hasil pada suku tahun akan datang.

 

Hektar REIT mengalami pemulihan yang ketara dalam pengembalian sewa, berubah secara positif kepada 0.2%, peningkatan ketara daripada -11.0% yang dicatatkan pada TK2022. Trajektori positif ini menggariskan strategi pajakan berkesan Hektar REIT dan keadaan pasaran yang bertambah baik. Pada masa yang sama, terdapat lonjakan ketara sebanyak 10 peratus dalam jumlah pengunjung, berjumlah 23.2 juta pada TK2023 berbanding 21.1 juta pada TK2022, mencerminkan peningkatan keyakinan pengguna dan daya tarikan pusat beli-belah Hektar REIT.


Johari Shukri Jamil, Executive Director & CEO of Hektar Asset Management


Ketua Pegawai Eksekutif Hektar Asset Management Sdn. Bhd., Johari Shukri Jamil berkongsi keyakinannya, menyatakan, “Tahun lalu ini telah menekankan daya tahan dan kebolehsuaian kami di tengah-tengah keadaan pasaran yang mencabar. Dengan kadar penghunian kami yang dipertingkatkan, pengembalian sewa yang positif dan pengurusan kewangan yang tekun, kami bersedia untuk meneruskan trajektori pertumbuhan kami. Usaha berterusan kami untuk menyampaikan nilai mampan kepada pemegang unit kami dan memperkayakan pengalaman berpaksikan komuniti di pusat membeli-belah kami kekal sebagai keutamaan kami.”

Pencapaian Hektar REIT pada TK2023 menyerlahkan komitmen REIT terhadap kecemerlangan operasi, kehematan kewangan dan pertumbuhan strategik, membuka jalan untuk prospek positif pada tahun-tahun akan datang.

Kepelbagaian:

Aset Di Bawah Pengurusan Hektar REIT (“AUM”) terdiri daripada enam pusat beli-belah dan sebuah hotel, tersebar di seluruh Semenanjung Malaysia. Strategi kepelbagaian geografi memberi petanda yang baik untuk Hektar REIT, dan sejajar dengan strategi menyeluruh untuk memfokuskan pada aset runcit dalam pasaran yang kurang mendapat perkhidmatan. Ketika Hektar REIT mara ke hadapan dalam landskap runcit yang semakin kompetitif, Hektar REIT telah memutuskan untuk meneruskan kepelbagaian portfolio aset, dan pada Januari 2024, pemegang unit Hektar REIT meluluskan pindaan kepada Objektif Pelaburan REIT untuk memasukkan pelaburan dalam hartanah daripada kelas aset lain di luar runcit . Dengan sasaran untuk mempunyai sekurang-kurangnya 20 peratus daripada portfolio terdiri daripada aset bukan runcit dalam tempoh 5 tahun akan datang, strategi kepelbagaian portfolio bersedia untuk mengukuhkan lagi daya tahan portfolio terhadap kitaran ekonomi, membolehkan Hektar REIT memberikan pulangan yang konsisten kepada kami. pemegang unit. Setelah selesai cadangan pengambilalihan Kolej Yayasan Saad Melaka, saiz Aset Di Bawah Pengurusan (“AUM”) Hektar REIT ialah RM1.38 bilion.

Terbitan Program Nota Jangka Sederhana RM500 juta:

Hektar REIT telah berjaya menerbitkan Nota Jangka Sederhana RM215 juta di bawah tahap sulungnya yang dijamin oleh Jaminan Kredit dan Kemudahan Pelaburan ("CGIF"), sebuah dana amanah yang dikendalikan oleh Asian Development Bank ("ADB"). Tranche Terjamin ini, diberi penarafan AAA oleh Agensi Penarafan Malaysia ("Penilaian RAM") telah mendapat minat yang ketara daripada pelabur institusi. Sejajar dengan Rangka Kerja Terbitan Bon Pelbagai Mata Wang ASEAN+3, terbitan ini bertujuan untuk menyokong inisiatif pembiayaan semula dan perbelanjaan modal Hektar REIT, melanjutkan profil hutangnya, mengoptimumkan struktur modalnya dan melaksanakan Inisiatif Peningkatan Aset (“AEI”) untuk Subang Parade.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment