Update

Artroniq Umum Keputusan Kewangan S2 TK2024 Dengan Tumpuan Sasaran pada Segmen Perniagaan Teras

MHAB1990
Publish date: Mon, 26 Feb 2024, 06:30 PM

Artroniq Umum Keputusan Kewangan S2 TK2024 Dengan Tumpuan Sasaran pada Segmen Perniagaan Teras

Komitmen Berterusan terhadap Pertumbuhan untuk Segmen Perniagaan ICT dan Semikonduktor Di Tengah Dinamik Pasaran


KUALA LUMPUR, 26 FEBRUARI 2024 - Artroniq Berhad ("Artroniq" atau "Syarikat"), pesaing utama di Pasaran ACE, berkongsi keputusan kewangan Syarikat untuk suku kedua tahun fiskal 2024 (“S2 TK2024”). Walaupun keadaan pasaran yang mencabar, Syarikat telah menunjukkan daya tahan dan fokus strategik, memastikan kesinambungan operasi perniagaan teras.

Pada S2 TK2024, Artroniq melaporkan hasil sebanyak RM15.4 juta, sedikit penurunan daripada RM16.0 juta yang dicatatkan pada suku sebelumnya (“S1 TK2024”). Produk ICT dan segmen perkhidmatan berkaitan menyumbang RM12.9 juta, dipengaruhi oleh peringkat melengkapkan projek pada suku ini. Perkembangan projek yang lebih perlahan pada S2, berbanding S1 2024, dikenal pasti sebagai faktor utama dalam pelarasan hasil.

Tempoh itu juga menyaksikan Kerugian Sebelum Cukai (“LBT”) sebanyak RM0.2 juta, sebahagian besarnya tidak berubah dengan LBT S1 TK2024 sebanyak RM0.1 juta. Perubahan minimum ini disebabkan oleh turun naik dalam kadar pertukaran mata wang asing, yang memberi kesan kepada hasil kewangan produk ICT dan segmen perkhidmatan yang berkaitan.

Untuk makluman, Artroniq telah menukar akhir tahun kewangan dari 31 Disember kepada 30 Jun. Tiada angka kewangan perbandingan dengan suku tahun sebelumnya.Pasukan Pengurusan Artroniq Berhad, mengulas, "Kami kekal positif walaupun terdapat pelarasan sederhana dalam prestasi kewangan kami pada suku ini, melihatnya sebagai langkah dalam perjalanan berterusan kami ke arah keuntungan. Penekanan strategik kami pada produk dan perkhidmatan ICT, ditambah dengan perkembangan pesat kami. kehadiran dalam sektor semikonduktor, meletakkan kami di landasan yang kukuh sejajar dengan visi kami untuk pertumbuhan yang mampan. Kami yakin dengan keupayaan kami untuk menyesuaikan diri dan berkembang maju di tengah-tengah dinamik pasaran, disokong oleh komitmen kami yang tidak berbelah bahagi terhadap inovasi dan pandangan jauh strategik."

Kesimpulannya, Artroniq Berhad mengesahkan komitmen untuk menyampaikan pertumbuhan dan nilai yang mampan kepada pihak berkepentingan. Tumpuan strategik Syarikat terhadap kecekapan teras dan pengurusan aset yang berhemat menekankan keyakinan dalam mengatasi cabaran pasaran semasa dan mencapai kejayaan jangka panjang.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment