Update

MINETECH REKOD HASIL RM35 JUTA PADA S3 TK2024, MENYERLAHKAN PROSPEK PERTUMBUHAN YANG TEPAT

MHAB1990
Publish date: Wed, 28 Feb 2024, 07:19 PM

MINETECH REKOD HASIL RM35 JUTA PADA S3 TK2024, MENYERLAHKAN PROSPEK PERTUMBUHAN YANG TEPAT

Prestasi S3 Syarikat yang Teguh Membina Asas Teguh Sempena Peralihan Kepimpinan


KUALA LUMPUR, 28 FEBRUARI 2024 Minetech Resources Berhad ("Minetech" atau "Syarikat"), melaporkan prestasi kewangan yang kukuh bagi suku ketiga berakhir 31 Disember 2023 (“S3 TK2024”) demgan mencatatkan hasil sebanyak RM35 juta, mengekalkan kedudukan operasi yang kukuh dengan keuntungan operasi di tengah-tengah keadaan pasaran yang mencabar, di mana sedikit pelarasan hasil daripada RM36.3 juta diperhatikan berbanding tahun yang sama.

Bahagian Kejuruteraan Awam menunjukkan pertumbuhan yang memberangsangkan, menyumbang pendapatan RM25.9 juta dengan keuntungan operasi RM3.0 juta, disokong oleh peningkatan jumlah kerja yang ketara di Lombong Emas Selinsing ("SGM") dan usaha niaga baharu seperti jalan Taman Perindustrian Banting dan kerja-kerja saliran. Walaupun segmen Produk Bituminous menghadapi penurunan hasil sederhana kepada RM7.69 juta, segmen itu mempamerkan keuntungan operasi yang dipertingkatkan sebanyak RM0.9 juta. Segmen Tenaga yang baru lahir menyumbang secara positif dengan pendapatan RM1.3 juta, menandakan kejayaan Minetech dalam usaha tenaga boleh diperbaharui.

Pada asas suku ke suku, S3 TK2024 mencerminkan pendirian kewangan yang kukuh dengan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM0.05 juta, dan Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan (“EBITDA”) diselaraskan sebanyak RM2.2 juta, menonjolkan kecekapan operasi Syarikat dan pengurusan projek strategik.

Satu kemuncak penting untuk Minetech Construction Sdn. Bhd. (“MCSB”), anak syarikat milik penuh, adalah pembaharuan kontrak yang besar dengan Able Return Sdn. Bhd. dan Damar Consolidated Exploration Sdn. Bhd. untuk Projek Lombong Emas Selinsing, bernilai kira-kira RM230.0 juta. Pembaharuan ini, berkuat kuasa dari 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2026, menandakan peningkatan dalam jumlah pengeluaran dan nilai kontrak, mencerminkan kawasan perlombongan dan skop operasi yang diperluas, menetapkan trajektori positif untuk projek masa depan Minetech.

 

Encik Abang Abdillah Izzarim, Executive Chairman of Minetech Resources


Encik Abang Abdillah Izzarim, Pengerusi Eksekutif Minetech yang baru dilantik, menyatakan keghairahan dan pandangan beliau, dengan menyatakan, "Menyertai lembaga pengarah pada masa yang begitu dinamik mengisi saya dengan keyakinan yang besar. Saya amat digalakkan oleh prestasi Minetech pada suku ini, yang jelas menyerlahkan kami hala tuju strategik dan kebolehsuaian. Pembaharuan kontrak untuk Projek Lombong Emas Selinsing berdiri sebagai bukti kukuh kepada keupayaan kami dan komitmen teguh kami terhadap pertumbuhan. Portfolio dan usaha strategik kami yang pelbagai sedang meletakkan asas untuk kejayaan yang berkekalan. Saya komited untuk bukan sahaja meneruskan trajektori ini tetapi juga untuk menyokong dan mengemudi secara aktif Minetech ke arah membuka kunci nilai yang lebih besar untuk semua pemegang kepentingan kami. Bersama-sama, kami berdiri di puncak babak pengembangan dan inovasi yang mendebarkan."

Pada pukul 5:00 P.M. 28 Februari 2024, harga saham Minetech ditutup pada RM0.160, mencerminkan permodalan pasaran RM285.5 juta.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment