Update

SNS Rekod 12.1% Pertumbuhan Hasil untuk S2, Tumpu pada Peluasan Saluran Komersial

MHAB1990
Publish date: Tue, 26 Sep 2023, 06:01 PM

SNS Rekod 12.1% Pertumbuhan Hasil untuk S2, Tumpu pada Peluasan Saluran Komersial

Kumpulan Memperkukuh Fokus pada B2B dan Peluasan Saluran Komersial, sambil menskalakan Penyelesaian DaaS

IPOH, 26 SEPTEMBER 2023SNS Network Technology Berhad ("SNS" atau "Kumpulan"), penyedia produk, perkhidmatan dan penyelesaian ICT, dengan sukacitanya mengumumkan bahawa hasil Kumpulan bagi suku kewangan berakhir 31 Julai 2023 telah meningkat sebanyak 12.1 %, daripada RM296.93 juta kepada RM332.88 juta, berbanding suku yang sama tahun sebelumnya. Rangsangan ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan dalam jualan produk ICT melalui saluran komersial.

Keuntungan sebelum cukai (“PBT”) bagi suku kewangan semasa berakhir 31 Julai 2023 menyaksikan peningkatan sebanyak 15.3%, daripada RM10.32 juta kepada RM11.90 juta, berbanding suku kewangan sebelumnya. Sementara itu, keuntungan selepas cukai (“PAT”) meningkat sebanyak 14.4%, daripada RM7.89 juta kepada RM9.02 juta. Kedua-dua peningkatan ini terutamanya disebabkan oleh pertumbuhan dalam hasil Kumpulan daripada saluran komersial dan keuntungan kasar yang bertambah baik.

Dari segi pembahagian hasil bagi suku kewangan berakhir 31 Julai 2023, sebahagian besar hasil Kumpulan sebanyak RM332.88 juta didominasi oleh penjualan produk ICT, berjumlah RM328.63 juta. Penyediaan pembaikan peranti dan perkhidmatan berkaitan, serta perkhidmatan jalur lebar, menyumbang tambahan RM4.25 juta. Dari segi geografi, Malaysia terus menjadi teras utama, menjana pendapatan RM321.35 juta. Singapura menyumbang RM6.26 juta dan Hong King menyumbang RM0.45 juta, manakala pasaran lain—termasuk Australia, Brunei, Indonesia, Maldives dan Vietnam—menggenapkan baki RM4.82 juta.

Pengarah Urusan SNS, Ko Yun Hung

Pengarah Urusan SNS, Ko Yun Hung, berkata, "Kami teruja dengan pertumbuhan berterusan, terutamanya dalam saluran komersial, yang menandakan keyakinan perniagaan yang kukuh dalam penawaran ICT kami."

"Sektor ICT kekal sebagai tonggak kukuh bagi kedua-dua infrastruktur ekonomi dan sosial. Memandangkan perniagaan semakin memilih fleksibiliti dan kecekapan kos melalui langganan Peranti-sebagai-Perkhidmatan ("DaaS"), kami memberi tumpuan untuk mengembangkan perkhidmatan ini. Ini akan berfungsi sebagai pemangkin dalam mengukuhkan hubungan pelanggan sedia ada kami sambil menarik pelanggan baharu”

Memandang ke hadapan, Kumpulan kekal optimistik tentang prospek industri ICT, berikutan permintaan yang berterusan untuk produk ICT dan asas pelanggan yang kukuh dan berkembang. Selaras dengan aliran industri ini, Kumpulan merancang untuk memanfaatkan inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk transformasi digital dan untuk menyokong pendidikan digital di sekolah.

Kumpulan telah mengumumkan hari ini, dividen interim satu peringkat kedua sebanyak 0.25 sen sesaham biasa berjumlah RM4,031,949 bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2024 yang diisytiharkan perlu dibayar pada 24 November 2023. Ini dicatatkan sebagai pengagihan dividen keempat daripada Kumpulan sejak penyenaraiannya pada September 2022.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment