Update

SCIB Peroleh Pembiayaan Kewangan untuk Mendorong Transformasi Masa Hadapan

MHAB1990
Publish date: Fri, 29 Sep 2023, 05:26 PM

SCIB Peroleh Pembiayaan Kewangan untuk Mendorong Transformasi

Masa Hadapan

Pembiayaan Terjamin Membawa Era Pertumbuhan dan Pengembangan Baharu untuk SCIB

KUCHING, 29 SEPTEMBER 2023 – Pakar kejuruteraan awam Sarawak Consolidated Industries Berhad  ("SCIB" atau "Syarikat", Bursa: SCIB, 9237) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuh Kumpulan, SCIB Concrete Manufacturing Sdn. Bhd. (“SCM”) telah memperoleh pelbagai kemudahan pembiayaan berjumlah RM34,000,000.00. Langkah strategik ini, berikutan transformasi mendalam SCIB, menandakan satu langkah penting ke arah pertumbuhan masa depan.

Kemudahan pembiayaan terdiri daripada tiga komponen teras iaitu Pembiayaan Bertempoh-I Murabahah Komoditi (CMTF-i), Kredit Pusingan-I (RC-i), dan Talian Tunai-I (CL-i).

Pembiayaan ini digunakan untuk penebusan hartanah, peningkatan kemudahan perdagangan, dan pembiayaan perbelanjaan operasi, masing-masing.

Pengarah Urusan SCIB Ku Chong Hong

Pengarah Urusan SCIB, Encik Ku ​​Chong Hong (“Encik Ku”) berkata, "Kami amat berbesar hati kerana institusi kewangan terkemuka telah menunjukkan keyakinan yang kukuh terhadap visi dan strategi transformasi SCIB. Pembiayaan ini adalah bukti kepada mereka kepercayaan terhadap keupayaan kami untuk melaksanakan dan menunaikan janji-janji kami. Semasa kami bergerak ke hadapan, ia bukan hanya mengenai modal; ia mengenai pengesahan hala tuju kami dan masa depan yang lebih cerah yang menanti SCIB dan semua pemegang kepentingan kam

“Suntikan dana ini bersedia untuk memberi manfaat besar kepada SCIB dalam pelbagai projeknya. Dengan kekuatan kewangan tambahan, SCIB boleh memastikan bahawa semua usahanya, daripada pembangunan infrastruktur kepada inisiatif pembuatan, maju dengan lancar. Kedudukan kewangan yang kukuh ini dijangka dapat mempercepatkan garis masa penyiapan projek, memastikan pelanggan menerima penghantaran berkualiti tinggi tepat pada masanya."

Pada akhir 4QFY2023, buku pesanan SCIB berada pada nilai kontrak terkumpul sebanyak RM275 juta.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment