Update

ANEKA JARINGAN CATAT RM51.52 JUTA PENDAPATAN DALAM SUKU KEEMPAT SELAIN MEREKOD PENCAPAIAN PENTING DI INDONESIA

MHAB1990
Publish date: Thu, 26 Oct 2023, 09:50 PM

ANEKA JARINGAN CATAT RM51.52 JUTA PENDAPATAN DALAM SUKU KEEMPAT SELAIN MEREKOD PENCAPAIAN PENTING DI INDONESIA

Kumpulan Mencapai Pencapaian Baru dalam Kedua-dua Sektor Pembinaan dan Tenaga Boleh Diperbaharui di Indonesia

KUALA LUMPUR, 26 OKTOBER 2023Aneka Jaringan Holdings Berhad ("Aneka Jaringan" atau "Kumpulan"; Bursa: ANEKA, 0226), pakar pembinaan bawah tanah dan asas, dengan sukacitanya mengumumkan pemulihan prestasi kewangannya untuk suku keempat berakhir pada 31 Ogos 2023 ("S4 FYE2023"). Kumpulan melaporkan hasil sebanyak RM51.52 juta, peningkatan 1.10% berbanding RM50.95 juta pada suku yang sama tahun kewangan sebelumnya ("S4 FYE2022").

Kumpulan juga mencapai keuntungan kasar RM7.65 juta untuk S4 FYE2023, peningkatan mendadak daripada RM2.96 juta pada S4 FYE2022. Walaupun terdapat rosot nilai berjumlah RM2.46 juta pada suku tersebut, Kumpulan menjana keuntungan bersih sebanyak RM0.35 juta pada S4 FYE2023, menandakan lantunan semula daripada kerugian bersih RM10.47 juta yang ditanggung pada S4 FYE2022.

Untuk tahun kewangan penuh berakhir 31 Ogos 2023 ("TK 2023"), Kumpulan menjana jumlah hasil sebanyak RM188.58 juta, meningkat 9.59% daripada RM172.08 juta pada tahun sebelumnya. Keuntungan kasar juga meningkat dengan ketara, beralih daripada kerugian kasar RM8.07 juta pada TK 2022 kepada untung kasar sebanyak RM8.61 juta pada TK 2023.

PT Aneka Jaringan Indonesia, anak syarikat Indonesia Kumpulan yang mengkhusus dalam pembinaan ruang bawah tanah dan asas, juga memperoleh pelbagai projek baharu termasuk projek Tembok Diafragma yang pertama bernilai IDR3.58 bilion (RM1.07 juta), yang merupakan kejayaan penting bagi perjalanan dan pengembangan anak syarikat Kumpulan di Indonesia. Manakala baki projek yang diperolehi ialah dua kemenangan kontrak Bored Piling secara kolektif bernilai IDR39.77 bilion (RM11.93 juta).

Menandakan satu lagi kejayaan besar, PT Aneka Jaringan Energy, anak syarikat Indonesia Kumpulan yang mengkhusus dalam EPC sistem Solar Photovolatic telah menerima pesanan pembelian pertamanya untuk kajian kebolehlaksanaan projek ladang solar 30MWp di Jawa Barat, bernilai IDR450.0 juta ( RM0.15 juta).

Kumpulan sejak 3Q23, berjaya memperoleh projek baharu dengan nilai kontrak berjumlah RM232.57 juta. Ini menjadikan jumlah nilai projek yang dicagarkan untuk TK 2023 kepada RM346.09 juta dan telah mengukuhkan buku pesanan Kumpulan untuk tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2023 kepada RM295.80 juta yang kukuh.

Pang Tse Fui, Pengarah Urusan Aneka Jaringan

Pengarah Urusan Aneka Jaringan, Pang Tse Fui berkata, "Kemasukan kami ke dalam sektor tenaga boleh diperbaharui Indonesia melalui PT Aneka Jaringan Energy merupakan perkembangan yang sangat menarik. Mendapatkan pesanan pembelian pertama kami untuk kajian kebolehlaksanaan projek solar 30MWp di Jawa Barat adalah satu peristiwa penting. Kami yakin dengan pasukan kami di Indonesia dan kami berharap untuk melihat lebih banyak projek dalam beberapa bulan akan datang. Sementara itu, PT Aneka Jaringan Indonesia terus menunjukkan hasil yang memberangsangkan, dengan PAT terus berkembang dari tahun ke tahun. Kami juga teruja kerana PT Aneka Jaringan Indonesia telah memperoleh projek dinding diafragma yang pertama, menekankan kehebatan teknikal Syarikat dan juga menyerlahkan keyakinan pelanggan kami terhadap kepakaran dan keupayaan kami."

Beliau juga menambah, “Kami mengekalkan prospek optimistik yang berhati-hati untuk tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2024 dan menjangka pertumbuhan berterusan dalam aliran hasil utama kami, didorong oleh pelaburan strategik kami dalam inovasi dan langkah-langkah kecekapan kos, yang kami percaya akan membantu kami mengemudi potensi. ketidaktentuan ekonomi dan mengekalkan komitmen kami untuk menyampaikan nilai kepada pemegang kepentingan kami.

Sehingga 4Q FYE2023, jumlah buku pesanan Aneka Jaringan telah meningkat dengan ketara kepada RM295.80 juta, dengan operasi Malaysia menyumbang RM282.87 juta dan peningkatan ketara daripada operasi Indonesia menyumbang RM12.94 juta.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment