Update

VARIA PEROLEH KONTRAK RM94.86 JUTA UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR SUNGAI KLANG

MHAB1990
Publish date: Mon, 29 Jan 2024, 06:19 PM

VARIA PEROLEH KONTRAK RM94.86 JUTA UNTUK PROJEK TEBATAN BANJIR SUNGAI KLANG

Projek Mewujudkan Komitmen terhadap Prinsip ESG dan Kesejahteraan Komuniti dalam Pembangunan Infrastruktur


KUALA LUMPUR, 29 JANUARI 2024 – Varia Berhad ("Varia" atau "Kumpulan"), pemain berpengalaman dalam bidang pembinaan, dan pembangunan hartanah, dengan bangganya mengumumkan pencapaian penting yang dicapai oleh anak syarikat milik penuh Kumpulan, Mewah Kota Sdn. Bhd. (“Mewah Kota”). Anak syarikat itu telah dianugerahkan Letter of Award (“LOA”) daripada Kator Construction Sdn. Bhd. (“Pembinaan Kator”) untuk melaksanakan Projek Tebatan Banjir Sungai Klang yang berada di Seksyen 25 Shah Alam, menandakan kemajuan ketara dalam portfolio projek Varia.

Projek itu, bernilai RM94.86 juta, akan dimulakan pada 1 Februari 2024 dengan garis masa penyiapan berlanjutan hingga 31 Januari 2029. Penglibatan lima tahun ini menggariskan keupayaan teguh Varia dan pandangan jauh strategik dalam menguruskan projek infrastruktur yang luas yang memenuhi keperluan masyarakat dan menyumbang kepada agenda pembangunan infrastruktur negara.


Datuk Benson Lau, Pengarah Urusan Varia


Datuk Benson Lau, Pengarah Urusan Varia, berkata, “Penganugerahan Projek Tebatan Banjir Sungai Klang kepada Mewah Kota, menandakan babak penting dalam perjalanan kami ke arah pembangunan mampan. Projek ini bukan sahaja mempamerkan komitmen kami terhadap kecemerlangan teknikal tetapi juga mencerminkan dedikasi kami yang mendalam terhadap prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (“ESG”). Dengan menangani risiko banjir kritikal di Shah Alam, kami bukan sekadar meningkatkan infrastruktur; kami juga melindungi komuniti dan memupuk penjagaan alam sekitar. Inisiatif ini adalah manifestasi jelas etos Varia untuk mengaitkan objektif pertumbuhan kami dengan kesejahteraan masyarakat dan planet ini.”

LOA ini mencerminkan komitmen berterusan Varia terhadap kecemerlangan dan peranan Kumpulan sebagai pemain utama dalam landskap pembangunan Malaysia. Dengan tumpuan kepada pertumbuhan mampan dan kebajikan masyarakat, Varia terus mencari peluang yang sejajar dengan objektif dan nilai strategik Kumpulan.

Pada 29 Januari 2024 5 petang harga saham Varia ialah RM0.93 dengan modal pasaran RM387.8 juta.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment