Update

Samaiden Terima Kelulusan FiT SEDA untuk Loji Janakuasa Biojisim 7MW di Johor

MHAB1990
Publish date: Wed, 31 Jan 2024, 12:32 AM

Samaiden Terima Kelulusan FiT SEDA untuk Loji Janakuasa Biojisim 7MW di Johor

Meningkatkan Portfolio Tenaga Hijau Malaysia dengan Usaha Terkini Kumpulan


PETALING JAYA, 30 JANUARI 2024Samaiden Group Berhad (“Samaiden” atau “Kumpulan”), pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa, dengan sukacitanya mengumumkan pencapaian penting yang dicapai oleh anak syarikat tidak langsung milik penuh Samaiden, Samaiden Biomass Energy Sdn. Bhd. (“Tenaga Biomas Samaiden”). Untuk makluman, Samaiden Biomass Energy telah menerima Sijil Kelulusan Tarif Masukan (“FiT”) daripada Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (“SEDA”) Malaysia, menandakan satu langkah penting dalam perjalanan TBB Kumpulan.

Kelulusan ini, diperincikan dalam surat bertarikh 22 Januari 2024, memberi kuasa kepada Samaiden Biomass Energy untuk membina dan mengendalikan Loji Kuasa Biojisim dengan kapasiti terpasang 7.0 Megawatt (“MW”). Loji itu bersedia untuk membekalkan Kapasiti Eksport Bersih 6.0 MW kepada Tenaga Nasional Berhad. Perjanjian ini berlangsung selama dua puluh satu (21) tahun dan dijadualkan bermula pada 22 Januari 2027.

Loji Janakuasa Biojisim, yang dituju untuk Kampung Tanjong Batu 15 di Tangkak, Johor Darul Takzim, mewakili pengembangan strategik portfolio Samaiden dalam RE.

Perkembangan baharu ini bukan sahaja mengukuhkan komitmen Samaiden terhadap pengeluaran tenaga mampan tetapi juga sejajar dengan matlamat Malaysia yang lebih luas untuk kelestarian alam sekitar dan kepelbagaian tenaga.


Ir. Chow Pui Hee, Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden

 

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee menyatakan semangatnya, “Kelulusan FiT ini adalah bukti dedikasi dan kepakaran pasukan kami dalam sektor TBB. Loji Kuasa Biojisim baharu kami di Johor adalah komponen utama strategi kami untuk meningkatkan kapasiti TBB Malaysia. Projek ini bukan sahaja menandakan pertumbuhan kami tetapi juga sumbangan kami kepada komitmen negara terhadap masa depan tenaga yang mampan.”

Samaiden terus menerajui RE, memfokuskan pada penyelesaian inovatif yang menyumbang kepada kelestarian tenaga negara dan penjagaan alam sekitar. Usaha terbaharu di Johor ini merupakan langkah penting ke arah merealisasikan matlamat ini.

Related Stocks
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment