Update

Leon Fuat Catat Pendapatan RM928.05 Juta untuk TK2023, dengan Peningkatan PBT kepada RM39.76 Juta

MHAB1990
Publish date: Wed, 28 Feb 2024, 07:07 PM

Leon Fuat Catat Pendapatan RM928.05 Juta untuk TK2023, dengan Peningkatan PBT kepada RM39.76 Juta

Kecekapan Strategik Kumpulan Membawa kepada Pertumbuhan Keuntungan Di Tengah-tengah Cabaran Hasil Turun Naik


SHAH ALAM, 28 FEBRUARI 2024 – LEON FUAT BERHAD (“Leon Fuat” atau “Kumpulan”), pengeluar dan peniaga produk keluli yang mengkhusus dalam keluli bergulung panjang dan rata, hari ini mendedahkan prestasi kewangan Kumpulan bagi suku keempat berakhir 31 Disember 2023 (“Q4FY2023”), mencerminkan tumpuan yang teguh pada keuntungan walaupun terdapat sedikit perubahan dalam hasil berbanding suku yang sama tahun kewangan sebelumnya (“Q4FY2022”).

Pada asas setahun penuh, Leon Fuat mencatatkan penurunan 9.5% dalam hasil tahun ke tahun, berjumlah RM928.05 juta untuk 12 bulan berakhir 31 Disember 2023 (“TK2023”), turun daripada RM1.03 bilion. Penurunan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh hasil yang lebih rendah daripada kedua-dua segmen dagangan dan pemprosesan produk keluli, yang masing-masing menurun sebanyak 11.0% dan 8.6%.

Walaupun sedikit penurunan dalam hasil, Leon Fuat, dengan kekuatan asas Kumpulan yang kukuh, mempamerkan peningkatan yang luar biasa dalam kesihatan kewangan dengan peningkatan keuntungan kasar sebanyak 9.1% kepada RM99.59 juta untuk tahun kewangan setakat ini, meningkat daripada RM91 .26 juta. Peningkatan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh margin keuntungan kasar keseluruhan yang diperhalusi, yang menyaksikan peningkatan daripada 10.2% kepada 11.0%, ditambah pula dengan pengurangan ketara dalam inventori yang dikurangkan.

Keuntungan sebelum cukai (“PBT”) untuk Leon Fuat juga mengalami anjakan positif, menandakan peningkatan 7.7% kepada RM39.76 juta bagi tahun kewangan setakat ini, berbanding RM36.91 juta pada tahun kewangan sebelumnya.

Berbanding dengan suku sebelumnya yang terdekat ("Q3FY2023"), hasil Leon Fuat pada Q4FY2023 meningkat sebanyak 1.8% kepada RM240.57 juta, terutamanya didorong oleh aktiviti perdagangan yang lebih kukuh dalam produk keluli. Tempoh ini juga menyaksikan peningkatan ketara dalam keuntungan kasar sebanyak 28.4% kepada RM23.26 juta, dirangsang oleh peningkatan margin keuntungan kasar sebanyak 10.7%, walaupun ini agak diimbangi oleh pelarasan inventori. Terutamanya, keuntungan sebelum cukai (“PBT”) bagi suku semasa mencecah RM6.81 juta, menandakan peningkatan yang ketara sebanyak 70.9% daripada RM3.99 juta pada S3TK2023, menggariskan kejayaan strategi Kumpulan dalam meningkatkan keuntungan.


Calvin Ooi Shang How, Pengarah Eksekutif Leon Fuat


Calvin Ooi Shang How, Pengarah Eksekutif Leon Fuat berkata, “Keputusan kewangan kami untuk Q4FY2023 dan keseluruhan tahun fiskal menggariskan daya tahan dan kebolehsuaian strategik Leon Fuat dalam landskap pasaran yang berubah-ubah. Peningkatan ketara dalam margin keuntungan kami, walaupun tekanan hasil, menyerlahkan komitmen kami terhadap kecekapan operasi dan kehematan kewangan. Semasa kami terus mengharungi cabaran, tumpuan kami kekal teguh untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mengukuhkan kedudukan pasaran kami melalui keupayaan inisiatif pertumbuhan strategik dan jangkauan pasaran. Kami kekal optimistik tentang prospek jangka panjang kami dan terus memberi tumpuan untuk menyampaikan nilai pemegang saham melalui amalan perniagaan yang mampan dan strategik.”

Pada 28 Februari 2024, harga saham Leon Fuat ialah RM0.545, mewakili permodalan pasaran RM185.8 juta.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment