Update

Genomics Malaysia Memuktamadkan TK2023 Dengan Hasil RM12.9 Juta, Sejajar Dengan Permintaan Biofarmaseutikal Yang Semakin Meningkat

MHAB1990
Publish date: Wed, 28 Feb 2024, 02:10 PM

Genomics Malaysia Memuktamadkan TK2023 Dengan Hasil RM12.9 Juta, Sejajar Dengan Permintaan Biofarmaseutikal Yang Semakin Meningkat

Genomics Malaysia Memuktamadkan TK2023 dengan Hasil RM12.9 Juta, Sejajar Dengan Permintaan Biofarmaseutikal yang semakin meningkat   


PETALING JAYA, 28 FEBRUARI 2024 Malaysian Genomics Resource Centre Berhad (“MGRC” atau “Kumpulan”), pakar genomik dan biofarmaseutikal terkemuka, dengan sukacitanya mengumumkan prestasi kewangan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 (“TK2023”), dengan jumlah hasil sebanyak RM12.9 juta. Pencapaian ini sebahagian besarnya disebabkan oleh tumpuan strategik Kumpulan terhadap terapi sel, yang telah menyumbang sebahagian besar daripada jumlah hasil Kumpulan, menunjukkan komitmen MGRC terhadap inovasi dan pertumbuhan dalam perniagaan biofarmaseutikal.

Walaupun persekitaran pasaran yang dinamik, MGRC kekal komited untuk memajukan perkhidmatan imunoterapi dan terapi sel, sebagai tambahan kepada pertumbuhan organik perniagaan pemeriksaan genetik. Usaha strategik Kumpulan, termasuk menerokai pasaran baharu dan membangunkan produk baharu untuk pasaran barangan pengguna yang bergerak pantas (“FMCG”), adalah penting dalam menyokong visi Kumpulan untuk pertumbuhan jangka panjang dan kemampanan.

Suku semasa (“Q6 TK2023”) bukan sahaja menyerlahkan peningkatan hasil daripada RM1.6 juta pada suku setanding tahun sebelumnya (“Q2 TK2022”) kepada RM2.2 juta, tetapi juga menyaksikan peningkatan dalam Kerugian Sebelum Cukai (“LBT” ”), daripada RM1.3 juta pada S2 FY2022 kepada RM7.5 juta pada S6 TK2023. Peningkatan LBT sebahagian besarnya bersifat one-off, termasuk kerugian penjejasan nilai belum terima lain berjumlah RM6.8 juta, ditambah dengan peningkatan perbelanjaan pemasaran dan pentadbiran untuk rangkaian, pendedahan jenama dan aktiviti kehadiran industri.

Suku ke suku, terdapat penurunan sederhana dalam hasil kepada RM2.2 juta daripada suku sebelumnya (“S5 TK2023”) RM2.3 juta, disebabkan terutamanya oleh penurunan sedikit dalam segmen genomik. LBT MGRC meningkat daripada RM0.1 juta pada S5 TK2023, sebahagian besarnya disebabkan oleh faktor serupa yang dinyatakan di atas.

Untuk menambah lagi keputusan kewangan, MGRC, baru-baru ini telah membuat satu langkah penting untuk memperkukuh kepimpinan Kumpulan dan pengawasan strategik, di mana MGRC dengan sukacitanya mengumumkan pelantikan dua individu ternama ke lembaga pengarahnya. Encik Mohammad Hasni Bin Ibrahim, dengan latar belakang yang luas dalam kewangan korporat dan perakaunan, dan Datuk Wira Muhammad Faizal Bin Zainol, yang terkenal dengan pengalaman luasnya dalam industri kewangan dan sumbangannya dalam bidang kerja amal, telah menyertai MGRC sebagai bebas dan bukan pengarah eksekutif.


Azri Azerai, Pengerusi Eksekutif Malaysian Genomics


Azri Azerai, Pengerusi Eksekutif Malaysian Genomics mengulas: "Hasil kewangan untuk 18 bulan TK2023 mencerminkan bukan sahaja tumpuan strategik kami pada terapi sel dan inovasi biofarmaseutikal tetapi juga kekuatan dan dedikasi pasukan kami. Kami mengemudi turun naik pasaran dengan tawaran yang mantap dan visi yang jelas. Selaras dengan ini, kami amat mengalu-alukan Encik Mohammad Hasni Bin Ibrahim dan Datuk Wira Muhammad Faizal Bin Zainol ke lembaga pengarah kami sebagai pengarah bebas dan bukan eksekutif. Latar belakang mereka yang kaya dalam kewangan korporat dan industri kewangan, masing-masing membawa kekayaan pengetahuan dan perspektif yang sudah pasti akan menyumbang kepada perjalanan kami ke hadapan. Dengan rakan sekerja yang dihormati menyertai kami, kami lebih optimistik tentang masa depan kami, terus mengembangkan jangkauan kami dan berinovasi dalam penyelesaian genomik dan terapi sel, mengubah penjagaan kesihatan ke arah yang lebih baik"

Melihat ke hadapan, MGRC berada pada kedudukan yang ideal untuk menerajui penyediaan pemeriksaan genetik, analisis genom dan produk dan perkhidmatan biofarmaseutikal di seluruh Asia Tenggara. Dengan kemudahan tercanggihnya, termasuk makmal penjujukan pemprosesan tinggi, kemudahan microarray termaju dan makmal pemprosesan sel BSL-2 yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan (“MOH”), Kumpulan bertekad untuk meningkatkan ketepatan dan diperibadikan. penyelesaian penjagaan kesihatan.

Penyusunan semula strategik kepada empat menegak tertumpu—ujian klinikal dan bioterapeutik, perkhidmatan penjagaan kesihatan khusus, pembuatan khusus, dan kecerdasan buatan penjagaan kesihatan dan data besar—menunjukkan komitmen MGRC untuk menangani pelbagai keperluan sektor penjagaan kesihatan secara menyeluruh.

MGRC terus menjalin perkongsian kukuh dengan hospital swasta dan KKM untuk meningkatkan kebolehcapaian penyelesaian imunoterapi termaju Kumpulan. Kerjasama yang patut diberi perhatian, seperti Perjanjian Kerjasama Strategik dengan Yayasan Kanser Malaysia ("YKM") dan Memorandum Persefahaman dengan AntChain Technology Pte. Ltd. ("ACT"), menunjukkan lagi dedikasi MGRC untuk menyepadukan teknologi canggih dalam usaha untuk menyampaikan penyelesaian penjagaan kesihatan yang unggul.

Dalam kemas kini prosiding undang-undang, MGRC mengiktiraf permulaan prosiding terbitan oleh Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (“INED”) pada 25 Oktober 2023, di bawah Seksyen 347 dan 348(2) Akta Syarikat 2016, menyasarkan Pengarah dan Pengurusan tertentu berkenaan transaksi khusus dengan Rinani Renal Berhad, Dynamic Prestige Consultancy Sdn. Bhd., dan Rinani Genotec Sdn. Bhd. Berikutan penerimaan Saman Pemula (“OS”) pada 30 Oktober 2023, pasukan undang-undang kami telah terlibat secara aktif dalam perkara ini, termasuk Saman Pemula (“OSII”) berikutnya pada 11 Januari 2024, berkaitan dengan dakwaan pelanggaran fidusiari tugas. MGRC komited untuk menangani prosiding ini dengan bersungguh-sungguh, dengan penasihat undang-undang yang berterusan untuk mengurangkan kesan yang berpotensi. Kumpulan memberi jaminan kepada pihak berkepentingan bahawa perkara ini tidak dijangka menjejaskan aktiviti operasi.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment