Update

AGM Globetronics Ke-27 Berjaya Dengan Semua Resolusi Utama Diluluskan

MHAB1990
Publish date: Wed, 08 May 2024, 05:42 PM

AGM Globetronics Ke-27 Berjaya Dengan Semua Resolusi Utama Diluluskan

Syarikat Kekal Dedikasi untuk Memanfaatkan Kekuatan Teknologi dan Kedudukan Pasaran untuk Memacu Pertumbuhan


PENANG, 8 MEI 2024Globetronics Technology Bhd  ("GTB" atau "Kumpulan"), pemain yang terkenal dalam Industri Perhimpunan dan Ujian Semikonduktor Sumber Luar ("OSAT") dan industri semikonduktor, dengan sukacitanya mengumumkan kejayaan penutupan Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) ke - 27 diadakan secara maya dari Pulau Pinang. Pemegang saham mengundi menyokong semua resolusi utama, mencerminkan keyakinan yang kukuh terhadap hala tuju strategik dan pengurusan Syarikat.Semasa AGM, para pemegang saham meluluskan Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023, bersama-sama dengan pemilihan semula beberapa pengarah utama, termasuk Encik Liaw Way Gian, Encik Ku ​​Chong Hong, Encik Kang Wei Luen, Dato' Sri Zaini Bin Jass, Encik Chiew Jong Wei, Encik Gan Sheng Yih, dan Encik Tan Teik Hsiung. Pembayaran yuran dan faedah Pengarah juga telah disahkan, di samping pelantikan semula Tetuan KPMG PLT sebagai juruaudit Syarikat.

Pengurusan GTB berkata, “Kami berterima kasih atas kepercayaan dan sokongan berterusan para pemegang saham kami. Kelulusan semua resolusi yang dicadangkan adalah bukti komitmen kolektif terhadap matlamat strategik dan kecemerlangan operasi kami. Semasa kami bergerak ke hadapan, kami tetap berdedikasi untuk memanfaatkan kekuatan teknologi dan kedudukan pasaran kami untuk memacu pertumbuhan dan nilai pemegang saham.”

AGM ini menekankan komitmen GTB terhadap ketelusan dan tadbir urus korporat yang teguh, menetapkan peringkat untuk satu lagi tahun inovasi dan peneraju pasaran dalam industri semikonduktor.

Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment