Update

Samaiden Rekod Pendapatan Suku Tahunan RM75 Juta, Menyerlahkan Prestasi S3 TK2024 yang Luar Biasa

MHAB1990
Publish date: Thu, 23 May 2024, 09:37 PM

Samaiden Rekod Pendapatan Suku Tahunan RM75 Juta, Menyerlahkan Prestasi S3 TK2024 yang Luar Biasa

Sektor Boleh Diperbaharui Terus Mengukuhkan kerana Samaiden Mendapat Manfaat daripada Inisiatif Hijau Kerajaan


PETALING JAYA, 23 MAY 2024 Samaiden Group Berhad ("Samaiden"), pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa, hari ini mengumumkan keputusan kewangan bagi suku ketiga berakhir 31 Mac 2024 (“S3 TK2024”). Kumpulan mencatatkan hasil yang luar biasa sebanyak RM75 juta, mewakili peningkatan ketara 68.3% daripada RM44.6 juta pada suku yang sama tahun lepas (“S3 TK2023”). Pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh kemajuan yang lebih tinggi bagi projek yang sedang dijalankan.

Keuntungan sebelum cukai (“PBT”) untuk S3 TK2024 meningkat kepada RM5.6 juta, berbanding RM2.7 juta pada S3 TK2023, menandakan peningkatan yang ketara sebanyak 106.1%. Pertumbuhan dalam PBT menyerlahkan peningkatan dalam keuntungan Samaiden sepanjang tahun lalu, mencerminkan kecekapan operasi syarikat yang lebih baik dan pelaksanaan projek yang berjaya. Peningkatan ini terutamanya didorong oleh peningkatan besar dalam hasil, menunjukkan lebih banyak jualan dan penyiapan projek walaupun kos kewangan meningkat.

Setakat ini, Samaiden melaporkan pendapatan RM170 juta, berbanding RM125.6 juta pada tahun sebelumnya, dan PBT RM13.8 juta, meningkat daripada RM9.5 juta. Keputusan ini menunjukkan trajektori pertumbuhan berterusan Kumpulan dan strategi pengurusan yang berkesan. Sungguh mengagumkan, hasil tahun sehingga kini hampir bersamaan dengan keseluruhan hasil TK2023 sebanyak RM170.8 juta. PBT mewakili kenaikan 45.1%, mengatasi peningkatan hasil dan mencadangkan margin keuntungan yang lebih baik dan kecekapan operasi. Prestasi tahun sehingga kini menggariskan strategi pengurusan berkesan Samaiden, yang mungkin termasuk pengurusan projek yang teguh, pembiayaan strategik dan langkah kawalan kos.

Membandingkan S3 TK2024 dengan suku sebelumnya ("Q2 TK2024"), Samaiden menyaksikan peningkatan hasil sebanyak 53.6% daripada RM48.8 juta kepada RM75 juta, menunjukkan lonjakan dalam penyiapan projek dan pengebilan dalam suku tersebut. Begitu juga, PBT meningkat sebanyak 33.3% daripada RM4.2 juta pada S2 TK2024 kepada RM5.6 juta pada S3 TK2024, mencerminkan pelaksanaan operasi Syarikat yang kukuh dan penskalaan operasi perniagaannya yang berkesan.


Ir. Chow Pui Hee, Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden


Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata, "Mencapai RM75 juta dalam hasil untuk S3 TK2024 menggariskan strategi berkesan kami dan permintaan kukuh dalam sektor TBB Malaysia. Inisiatif kerajaan, seperti Program Kuasa Hijau Korporat (“CGPP”), pelancaran besar kelima program solar berskala (“LSS”), dan program Tarif Elektrik Hijau (“GET”), dengan ketara meningkatkan prospek pertumbuhan kami Memandangkan Malaysia menyasarkan gabungan tenaga boleh diperbaharui sebanyak 70% menjelang 2050, Samaiden berada pada kedudukan yang strategik untuk menerajui dan menyokong cita-cita tinggi ini. Pertumbuhan berterusan kami, didorong oleh dasar sokongan ini, menyerlahkan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi untuk memajukan landskap tenaga mampan Malaysia."

Memandang ke hadapan, kedudukan strategik Samaiden diperkukuhkan lagi oleh inisiatif TBB Malaysia yang komprehensif dan penekanan yang kuat terhadap prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (“ESG”). Pengenalan Platform Pelaporan ESG oleh Bursa Malaysia mencontohi promosi aktif ESG kerajaan, mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan Samaiden dan peranan penting Kumpulan dalam memajukan landskap TBB Malaysia.

Sehingga 31 Mac 2024, jumlah buku pesanan Samaiden berjumlah RM354.3 juta, yang dijangka menyumbang secara positif kepada Kumpulan dalam tempoh tiga tahun akan datang.

Related Stocks
Market Buzz
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment