Update

SYNERGY HOUSE TERLIBAT SEBAGAI RAKAN KONGSI PERKHIDMATAN SAH DI MALAYSIA OLEH SALAH SATU PERUNCIT RUMAH TERBESAR DI DUNIA, MEMBUKA MODEL PERNIAGAAN BARU

MHAB1990
Publish date: Tue, 11 Jun 2024, 04:26 PM

SYNERGY HOUSE TERLIBAT SEBAGAI RAKAN KONGSI PERKHIDMATAN SAH DI MALAYSIA OLEH SALAH SATU PERUNCIT RUMAH TERBESAR DI DUNIA, MEMBUKA MODEL PERNIAGAAN BARU 

SHAH ALAM, 11 Jun 2024 – Synergy House Berhad (“Synergy House” atau “Kumpulan”), penjual e-dagang rentas sempadan dan pengeksport perabot perabot rumah sedia untuk dipasang (“RTA”), berkongsi bahawa anak syarikat milik penuh Synergy House Global Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Sunny & Ker Furniture Industries Sdn. Bhd.) (“SHG”) telah terlibat sebagai rakan kongsi perkhidmatan sah di Malaysia oleh salah satu peruncit rumah terbesar di dunia (“Peruncit ”).Sebagai rakan kongsi perkhidmatan yang diberi kuasa, SHG akan bertanggungjawab terutamanya dalam menyokong pengeluar dan vendor tempatan Malaysia dengan memudahkan penyepaduan yang lancar ke dalam platform e-dagang global Peruncit.

Selain itu, SHG juga akan bekerjasama dengan Peruncit untuk menganjurkan bersama acara dalam talian dan luar talian dengan Peruncit bertujuan, antara lain, kemasukan vendor baharu dan mewujudkan kesedaran tentang beroperasi dalam ekosistem e-dagang Peruncit.

SHG akan menganjurkan acara julung kali untuk sesi pengenalan kepada vendor pada 3 Julai 2024 dengan jangkaan kehadiran wakil daripada Peruncit. Bagi fasa pertama, SHG dijangka akan mewujudkan kesedaran mengenai program tersebut terutamanya kepada pengeluar perabot, diikuti oleh lebih ramai vendor pelbagai produk kelengkapan rumah.

Setelah berjaya memasuki platform Peruncit untuk vendor, SHG dijangka akan turut bekerjasama secara langsung dengan vendor mengenai perkhidmatan sokongan terpilih dari segi operasi dalam platform seperti peranan penasihat termasuk tetapi tidak terhad kepada nasihat strategik tentang pemilihan produk, hubungan dengan yang lain. pembekal perkhidmatan, iklan dan promosi serta penyelesaian masalah.

Pengarah Eksekutif Synergy House, Encik Tan Eu Tah mengulas, "Kami sangat teruja dengan peluang baharu ini di mana SHG akan memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesedaran beroperasi sebagai pemain e-dagang merentas sempadan. SHG juga akan dapat menghubungkan vendor dengan pembekal perkhidmatan yang berkaitan untuk memastikan sokongan kepada vendor untuk beroperasi dalam platform Peruncit kerana mereka memanfaatkan rangkaiannya yang luas sebagai Kumpulan telah membina rekod prestasi dan pengalaman yang kukuh dalam segmen e-dagang rentas sempadan dan ini telah tercermin dalam keputusan kewangan kami.”

Pengarah Eksekutif Synergy House, Encik Teh Yee Luen menambah, "Acara penting ini akan membuka kemungkinan aliran pendapatan baharu untuk SHG melalui perkhidmatan terpilih yang mampu SHG sediakan kepada vendor. Justeru, model perniagaan baharu ini akan dibuka peluang pertumbuhan di samping model perniagaan B2C dan B2B semasa kami Selain itu, kami mengakui bahawa pasaran e-dagang global adalah besar dan peluang ini membolehkan SHG menembusi pasaran baharu dan segmen pelanggan melalui vendor dan pengilang yang disokong oleh SHG.

Penglibatan tersebut tidak dijangka mempunyai sebarang kesan material serta-merta ke atas pendapatan, pendapatan sesaham, aset bersih sesaham dan penggearan Kumpulan. Tiada risiko ketara yang boleh diramalkan selain daripada risiko operasi terurus yang berkaitan dengan penglibatan. Tiada pengarah, pemegang saham utama dan/atau orang yang berkaitan dengan mereka mempunyai sebarang kepentingan, secara langsung atau tidak langsung dalam pertunangan itu.


Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments

Post a Comment